Financovanie

Vodičský preukaz si u nás môže dovoliť úplne každý!

Pripravili sme pre vás viaceré možnosti financovania Vášho kurzu. Vyberte si financovanie šité na mieru Vašim aktuálnym možnostiam. Cenu kurzu môžete uhradiť :

Platbou na splátky bez navýšenia

Ide o u nás najpoužívanejší spôsob platby. V tomto prípade je potrebné na začiatku kurzu uhradiť v hotovosti sumu 100,- EUR. Zvyšnú časť ceny kurzu môžete uhradiť podľa svojich možností buď jednorázovo alebo postupným splácaním počas priebehu kurzu (výšku a počet jednotlivých splátok si môžete určiť sami). Celková cena kurzu musí byť uhradená najneskôr ku dňu prihlásenia sa na záverečnú skúšku.

Platbou v hotovosti alebo na náš účet v banke

V prípade, že si vyberiete tento spôsob financovania, na začiatku kurzu je potrebné uhradiť celkovú cenu kurzu buď v hotovosti alebo na náš bankový účet - číslo účtu: 2629381604/1100. Pri platbe na účet v banke je potrebné do poznámky uviesť meno osoby prihlásenej na kurz.

Platbou formou darčekového poukazu

Ak sa neviete rozhodnúť pre správny darček pre Vašich blízkych, máme pre Vás riešenie, ktoré poteší a je zároveň investíciou do budúcnosti. Darujte vodičský kurz alebo prispejte na jeho financovanie! Pripravili sme pre Vás darčekové poukazy a  to buď v hodnote ceny celého kurzu alebo v ľubovolnej hodnote. Darčekové pokukazy sa dajú použiť aj na kondičné jazdy. Ich platnosť je 1 rok od dátumu vydania. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte.