Vodičák na splátky bez navýšenia

Ide o u nás najpoužívanejší spôsob platby. V tomto prípade je potrebné na začiatku kurzu uhradiť v hotovosti sumu 100,- EUR. Zvyšnú časť ceny kurzu môžete uhradiť podľa svojich možností buď jednorázovo alebo postupným splácaním počas priebehu kurzu (výšku a počet jednotlivých splátok si môžete určiť sami). Celková cena kurzu musí byť uhradená najneskôr ku dňu prihlásenia sa na záverečnú skúšku.

NEZAPLATÍTE ANI EURO NAVYŠE.