Časté otázky

Radi Vám zodpovieme na akékoľvek otázky, pýtajte sa!

1. Kedy môžem požiadať o prihlásenie na záverečnú skúšku?

O prihlásenie na záverečnú skúšku môžete požiadať v prípade, že spĺňate nasledujúce podmienky:

1) máte ukončený praktický výcvik (odjazdené všetky predpísané jazdy)

2) predložíte potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci

3) máte vypísanú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ku ktorej je potrebné priložiť kolkové známky v hodnote 33 Eur

4) uhradili ste celú sumu ceny kurzu v autoškole.

 

2. Kedy bude termín skúšky?

Termín záverečnej skúšky po prihlásení určuje Polícia, ktorá má zo zákona povinnosť pozvať Vás na záverečné skúšky do 30 dní od prihlásenia, najskôr však 7 dní po prihlásení.

 

3. Z akých častí pozostáva záverečná skúška?

Záverečná skúška pozostáva zo štyroch častí:

1) teoretická časť - písomný test, v ktorom je potrebné dosiahnuť minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov

2) konštrukcia a údržba motorového vozidla

3) jazda na autocvičisku s vylúčením cestnej premávky

4) jazda v cestnej premávke.

  

4. Ako postupovať, keď som neprospel na skúške?

V prípade, že neprospejete na skúškach je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 18,- Eur za mimoriadny termín skúšky a zúčastniť sa opravnej skúšky v termíne určenom Políciou. V prípade potreby si môžete

dohodnúť doplnkové jazdy s autoškolou. Cena doplnkovej jazdy je pre účastnika kurzu je 20 EUR/90 min.

 

5. Možem sa prihlásiť na kurz pred dovŕšením 17-tich rokov?

Na kurz sa prihlásiť môžete, ale na skúšku Vás môžeme prihlástiť až po dovrsení 17. roku života. V tomto prípade žiadosť aj prihlášku podpisuje Váš zákonný zástupca.