Kde prebieha výučba

Učebňa

budova Obchodnej akadémie

Murgašova 94

058 01 Poprad

Trenažér

Francisciho 3288

058 01 Poprad