Ponuka

image_15

Vodičský preukaz B

V našej autoškole Vám poskytneme nie len kvalitnú odbornú teoretickú a praktickú prípravu na vykonanie záverečnej skúšky pre získanie vodičského oprávnenia sk. "B", ale naučíme Vás aj ako jazdiť ekonomicky, bezpečne a s radosťou. Kurz pozostáva z 32 vyučovacích hodín teoretickej prípravy, zo 4 vyučovacích hodín výcviku na trenažéri a z 34 vyučovacích hodín praktickej jazdy na autocvičisku a v reálnej premávke, počas ktorých Vám radi odovzdáme naše dlhoročné poznatky a skúsenosti.

image_16

Kondičné jazdy

Dlhší čas ste nemali možnosť šoférovať alebo sa za volantom cítite neistí? Vyskúšajte naše kondičné jazdy! Pod dohľadom skúsených inštruktorov Vám pomôžeme zbaviť sa stresu z jazdy a získať za volantom sebadôveru a neoceniteľné praktické skúsenosti v cestnej premávke. Sú určené osobám, ktoré už majú vodičský preukaz sk. "B" a ktoré majú záujem o utvrdenie a prehĺbenie teoretických poznatkov a praktických skúseností a zručností pri vedení motorového vozidla. Cena kondičnej jazdy je 20 EUR / 60 minút alebo 30 EUR / 90 minút.

image_11

Učebné pomôcky

Pre skvalitnenie našej výučby využívame moderné učebné pomôcky ako sú odborné nákresy, makety, videá a pod. Nevyhnutným podkladom pre výučbu sú taktiež texty príslušných právnych predpisov, ktoré Vám vieme poskytnúť vždy v aktuálnom znení. Pre potreby teoretickej výučby odporúčame každému žiadateľovi o vodičské oprávnenie knižnú publikáciu určenú pre vodičov a knižné vydanie príslušných zákonných predpisov. Obe odporúčané publikácie si môžete u nás zakúpiť alebo bezplatne požičať do doby ukončenia kurzu.

image_13

Kurzy prvej pomoci

Od januára 2008 je každý účastník vodičského kurzu povinný absolvovať kurz prvej pomoci a podrobiť sa skúške z poskytovania prvej pomoci. Kurz pozostáva z ôsmych 45-minútových hodín a je rozdelený na praktickú a teoretickú časť. Kurz prvej pomoci môžete absolvovať u niektorého z akreditovaných poskytovateľov alebo Vám ho naša autoškola zabezpečí prostredníctvom svojho partnera - Slovenského červeného kríža. Aktuálny cenník kurzu si môžete pozrieť na stránke http://www.poprad.redcross.sk.